Živé víno z Malých Karpát

T E R R O I R
Svätý Jur - Malokarpatská vinohradnícka oblasť

Hospodárime vo Svätom Juri na južných a juhovýchodných svahoch Malých Karpát, ktoré sú pokryté výhrevnými piesčitými pôdami s vysokým obsahom skeletu. Agrotechnika trpí, ale viniču sa tu po stáročia darí veľmi dobre. Pôdne horizonty sú plytké a miestami sotva zakrývajú masívne žulové jadro. Pôvodne boli tieto oblasti porastené dubinami a hrabinami. Vinohradníci ich odlesnili, osadili viničom a postarali sa o zásadný krajinotvorný prvok Malých Karpát. Klimatické podmienky sú vďaka polohe a topografii Malých Karpát veľmi priaznivé. Chrbát Malých Karpát plní dve dôležité úlohy. Na jednej strane chráni vinice pred obvyklým severozápadným prúdením a na strane druhej poskytuje nádherne exponované svahy vhodné na pestovanie viniča.

V I N I C E
Zdravé hrozno zo zdravého vinohradu.

Hrozno pestujeme ekologickým a udržateľným spôsobom šetrným k prírode. Živá pôda, biodiverzita a rovnováha je základ zdravého vinohradu a kvalitného hrozna. Preto nepoužívame herbicídy, ani systémovú chémiu. Snažíme sa minimalizovať agrotechnické zásahy a pestovať vinič v súlade s prírodou.

P I V N I C A
Naša technológia je mlynček, preš a sud.

Víno robíme remeselným spôsobom s minimálnym technologickým zásahom. Spracovávame iba zdravé hrozno, nepoužívame žiadne prídavné látky, kvasime spontánne, aj biele odrody macerujeme na šupkách, zrenie prebieha prirodzenou cestou na vlastných kvasniciach v starej renesančnej pivnici v dubových a agátových sudoch, vína nečírime ani nefiltrujeme a so sírou pracujeme veľmi šetrne.

P R O D U K T Y

Ochutnávky

Chcete ochutnať naše vína a stráviť príjemný večer v autentickej renesančnej vínnej pivnici?

Radi vás privítame a pripravíme pre vás riadenú ochutnávku mladých, starších aj archívnych vín a ostatných produktov. Okrem vína robíme medovinu, šípkové víno, hroznový lekvár, višňovo-morušový likér, brandy a varíme si aj domáce pivo.

Privátne víno

Chcete vlastnú limitovanú edíciu vína z našej pivnice?

Príďte si vybrať sud, ktorý pre vás exkluzívne nafľašujeme.

VYBRANÍ PARTNERI